Yeni teknolojik ilerlemeler, bilgi fazlalığı, hızlanan değişimler, rekabetçi pazar koşulları, mobil işgücü, ekonomik ve sosyal değişimler ile dolu olan bugünün gelişen dünyasında, kaynaklarımıza ulaşma ve uygulamada yeni yollar keşfetmemiz ve gerçek ilgi alanımız ile yaşam amacımızı bulmamız gerekmektedir.

Pek çok şey değişip gelişirken aynı sonuçları elde etmeyi umuyoruz. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekliyoruz. Einstein der ki: “Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek ahmaklıktır.”

Daha az şeyle daha çok şey başarmayı bekliyorsunuz…

Güvendiğimiz ve sabit olduğunu düşündüğümüz pek çok şey artık çöktü. Bu yüzden sadece hayatta kalmak için değil  gelişmek için yeni yaklaşımlara, araçlara, tekniklere ve bilgiye ihtiyacımız var.

Şimdi gelişmek ve hızla değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmek için yeni becerilere ve ilham kaynaklarına ihtiyacımız var.

Atölye Çalışmasının Amacı:

  • Rahat ve net bir iletişim kurmak,
  • Başarıya giden bir yol oluşturmak,
  • Kaynaklarınızı ve potansiyelinizi fırsatlara dönüştürmek,
  • Amaçlarınıza ulaşmada kendi yetenek ve yeterliliklerinize güvenmek,
  • Doğru yankınızı bulan kararları vermek ve seçimler yapmak,
  • Zorlukları ve değişimi fırsatlara dönüştürmek,
  • Olumlu bir zihinsel turum ile kendinizi motive etmek ve stresinizin kolayca üstesinden gelmek,
  • Diğerlerine ilham vermek ve olumlu, üretken bir atmosfer oluşturmak,
  • Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak sağlıklı ve dengeli yaşamak.

Detaylar için [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.