Bugün, son dönemlerde organizasyonların gündeminde yer alan önemli konulardan biri olan “Pazarlama İletişimi”ne değinmek istiyorum. Elbette pek çok kurumsal şirkette bu alanda ciddi çalışmalar yapılıyor ancak bazen bu gibi ciddi iletişim projeleri istenilenin dışında plansız bir şekilde yürütüldüğü için hedefine ulaşamadan sona eriyor. Pazarlama iletişimi günümüzde hedef kitle ile olan ilişkileri büyük ölçüde geliştiren önemli bir olgu. Umarım bu yazı biraz olsun bu konuda yapılan çalışmaları özetleyen bir yazı dizisi olarak yerini alacak.

Pazarlama iletişimi, bir organizasyonun varoluşundan itibaren ürün ve hizmetleriyle ilişkide bulunduğu ve bulunacağı müşterileri ile ilgili satın alma davranışlarına etki edecek tüm kararlarını iletişim boyutunu düşünerek almasını, tüm kesimlere neler vaadettiğini, neler sağlayabileceğini anlatmasını, bu farklı kararlarının bir disiplin ve uyum içinde uygulanarak stratejik bir yaklaşım ile planlanmasını ve sinerji yaratılmasını temel alan bir süreçtir.

Bu açıdan değerlendirildiğinde pazarlama iletişiminde bilgi verme yoluyla iletişim bir gereklilik olmakla birlikte pek çok zaman yeterli değildir. Çünkü pazarlama iletişimi hedef kitleyi ürün ve hizmetler ya da kurum hakkında bilgilendirmeyi, hedef kitlenin kurum ya da markaya dair ilişkilerini arzu edilen yönde güçlendirmeyi, tersi durumlarda ise belirli bir davranış kalıbını değiştirmeyi ya da uygulanan yeni strateji doğrultusunda yeni bir davranış oluşturmayı hedefler. Bu yüzden bu süreç oldukça ikna edici bir iletişim süreci olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pazarlama iletişimi geçmişte sadece promosyon olarak ele alınırken günümüzde çeşitli iletişim kanallarının hayatımıza girmesiyle birlikte oldukça karmaşık ve detaylı aynı zamanda da oldukça kırılgan bir süreç haline gelmiştir. Pazarlama iletişimi sürecine günümüzde pek çok öğe dahildir ve bu dahil edilen tüm öğelerin ciddi bir şekilde ele alınıp, koordinasyon içinde yürütülmesi çok önemlidir bu yüzden bu iletişim faaliyetlerinin bütünsel bir şekilde başarılı olarak devam etmesini sağlayan sürece bütünleşik pazarlama iletişimi denilmektedir.

Bütünleşik pazarlama iletişimi stratejisini belirlemek iletişimin hangi yöntemler kullanılarak gerçekleştirileceğini gösterir. Pazarlama iletişimi stratejisi kurum ya da organizasyonun ulaşmak istediği amaç ve hedeflere uygun olarak şekillenmelidir ve bu amaçlara nasıl ulaşılacağı adım adım belirlenmelidir. Bu ise kurumun konu ile ilgili ne kadar kaynak ayıracağına ve ne kadar enerjisini harcayacağına bağlıdır. Çünkü etkili iletişim; doğru kaynaklar yardımıyla, tutarlı bilgiler ile doğru hedef kitleye ulaşmak anlamına gelmektedir.

Böyle bir bütünleşik pazarlama iletişimi stratejisi aşağıda sıralayacağım unsurları mutlaka ve mutlaka içermelidir:

  1. Belirlenen stratejiye maruz kalacak hedef kitleye yönelik değerlendirmelerin ve ölçümlerin yapılması,
  2. Hangi iletişim yönteminin ya da iletişim kanalının en etkili şekilde mesaj ilettiğinin belirlenmesi,
  3. İletişimcinin nerede ve nasıl iletişim kuracağının ayarlanması,
  4. Hangi pazarlama iletişimi karmasının kullanılacağının ve bütçenin nasıl planlanacağının programlanması

şeklinde sıralanabilir.

Bütün bu başlıklara yanıtlar bulunduktan sonra stratejinin detaylı bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Uzun dönemli bir strateji oluşturularak ana faaliyetler tanımlanmalı, bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli kaynak dağılımının yapılması ve faaliyetlerin yönünün belirlenmesi gerekir.

Pazarlama iletişimi stratejisinin beş temel basamağı vardır:

  1. Fırsatları değerlendirmek (Bu noktada SWOT analizi daha detaylı bir veri sağlayacaktır.)
  2. Kaynakları analiz etmek (Projede yer alacak insan kaynağı ve maddi kaynakların belirlenmesi önemlidir.)
  3. Hedeflerin ortaya koyulması ve bu hedeflerin başta süreç sahipleri olmak üzere organizasyondaki tüm çalışanlar tarafından sahiplenilmesi sağlanmalıdır.
  4. Alternatif olabilecek stratejiler her zaman yapılan iletişim çalışmalarına değer katmaktadır.
  5. Süreçte yer alan çalışanların görev dağılımının yapılması da bu unsurlar arasında yer almaktadır.

Bir sonraki yazımda bu beş temel basamaktan bahsedeceğim ve fırsatları değerlendirmek konusuna değineceğim.